درباره گروهتاریخچه، مدیران، مربیان، اساسنامه

اساسنامه مطلب ویژه

بسم الله الرحمن الرحيم
فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران
هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران
هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی شهرستان شهریار
اساسنامه موسسه ورزشهای کوهستانی شهریار

 

فهرست موضوعات اساسنامه

فصل اول
هدف از تاسيس گروه
خط مشی گروه

فصل دوم
اركان گروه

فصل سوم
آئین نامه عضویت گروه

فصل چهارم
آرم و نماد گروه

فصل پنجم
ليست اسامی هيئت موسس گروه
ليست اسامی هيئت مديره گروه
ليست اسامی كميته های اجرائی گروه
لیست اسامی بازرس و کارگروه بازرسی
ليست اسامی اعضاء گروه


اساسنامه گروه کوهنوردی شهریار

ماده1 ) نام گروه : گروه کوهنوردی شهریار
ماده 2) نشانی گروه  :  تهران – شهریار - کرشته - میدان حافظ - بلوار تعاون ساختمان تعاونی انقلاب شماره تلفن و فکس : 65220215 - 021  (09122594246)   (09195218978)
ماده 3) تاريخ تاسيس : 1391

فصل اول
هدف از تاسيس گروه :


ايجاد يك محيط سالم برای انجام فعاليت ورزش كوهنوردی و همچنین دادن انـگیزش لازم بـرای جـوانان و عـلاقمندان به ايـن رشته ورزشی و فراهم نمودن بستر منـاسب  جهت جـذب و فعـاليت در داخل و خـارج از كشـور برای کـوهنـوردان استان تهران بـه منظـور رشـد و پيشـرفت ايـن رشته ، ايجاد زمينه ای برای پـرداختن بـه يك ورزش مفـيد و سـالم ، استفاده از امكانات طبيعی و خــدادادی درراستای فعاليتهای ورزشی و در نهایت بمنظورحفظ و حمايت از كوهستان و محيط زيست تاسیس گردید .

خط مشی :
اين گروه جهت پيشبرد ورزش كوهنوردی و ايجاد روحيه و اخلاق پسنديده و به منظور بالابردن سطح علمی ، فرهنگی ، ورزشی و سلامت جسم و روح و همچنين ايجاد بستر مناسب جهت پيشبرد صعودهای داخلی و خارجی مخصوصاً در زمينه هيماليانوردی تشكيل و براساس آيين نامه های سازمان تربيت بدني جمهوری اسلامی ايـران ، فـدراسيون كـوهنوردی و صعوهای ورزشی  ، هیـئت کـوهنوردی و صعودهای ورزشی  استان تهران، شهرستان شهریار و سـایر سـازمانهای ذی ربط در چهـارچوب اين اساسنامه فعالیت نماید .

فصل دوم
اركان گروه :


1 - هيئت موسس گروه
2 - هيئت مديره گروه
3 - كميته های اجرائی گروه
4 - مجمع عمومی گروه
5 - اعضاء گروه
ماده 4 ) هیئت موسس :
هیئت موسس بنیانگذار گروهی است که نفرات آن در گروه سه نفر هستند و اسامی آنها در اولین صورت جلسه گروه درج خواهد شد و یک نماینده با حق رای در جلسات هیئت مدیره حضور خواهد داشت و در هر حال شاهد و ناظر بر عملکرد گروه بوده و هیئت موسس میتواند در صورت عدم همکاری ، فوت و یا استعفاء ، یکی از اعضای ذی صلاح دیگر را در هیئت موسس جایگزین نماید.
ماده 5 ) هیئت مدیره :
هيئت  مديره مركب از نماینده هیئت موسس و 6 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي ا لبدل مي باشد كه از ميان اعضاء رسمی و با صلاحیت گروه و براي مدت دو سال با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي شوند و حا ئزين  اكثريت آراء بعد از اعضاي اصلي به تر تيب علي البدل شناخته مي شوند . این هيئت از سرپرست گروه ، دبیر ،  یک نماینده از هيئت موسس و از ميان اعضاء رسمی و با صلاحیت گروه و مسئولان كميته های مشروحه ذيل ، تشکیل و با برگزاری مجمع عمومی ، انتخاب تا طبق مفاد اساسنامه ، آئین نامه های داخلی و مصوبات مجمع به انجام وظيفه بپردازند .
ماده 6 ) قوانین ، وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
6 - 1 ) انتخاب مسئولین در هیئت مدیره در دوره اول بر عهده هیئت موسس و دوره های دوم و بعد از آن از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود . و اعضاء هیئت مدیره می توانند در صورت تمایل و داشتن توانائی و تخصص کافی در یک یا دو مسئولیت از کمیته های اجرائی انجام وظیفه نمایند .
6 - 2 ) هيئت مديره موظف است در اولين جلسه‌ي خود سرپرست گروه ، دبیر و مسئولين كميته‌ها را انتخاب يا ابقاء نمايد و مسئول هر كميته مي‌تواند از بين اعضاي هيئت مديره و اعضاء رسمی و با صلاحیت گروه باشد و هماهنگي امور بين مسئولين كميته‌ها به عهده‌ي سرپرست گروه مي‌باشد و اختيارات و نحوه فعاليت كار گروه ها مطابق آئين نامه هائي خواهد بود كه با راي اكثريت هيئت مديره تصويب مي شود و  بعد از تعيين هيئت مديره ، مسئولين كميته اجرائی هر كدام يك نفر را بعنوان معاون خود انتخاب نموده و به هيئت مديره معرفی نمايند .
6 - 3 ) هيئت مديره برنامه ريز و اداره كننده گروه ميباشد و با توجه به نوع فعالیت و امور محوله به آنها مسئوليت امور انجام شده و پاسخگويی به اعضا و مراجع را به عهده دارند . هیئت مدیره در بدو شروع به کار میبایست نسبت به تایید یا اصلاح آئین نامه های داخلی اقدام نمايد . اصلاح آئین نامه ها با رای تمام اعضای هیئت مدیره امکان پذیر است .                   
6 - 4 ) شرایط حقوقی هیئت مدیره پس از انتخاب هیئت مدیره افتخاری بوده و هیچگونه حقوقی نسبت به اعضاء آن تعلق نمی گیرد . مگر در کمیته های اجرائی و استفاده از تخصص شخصی خود .
6 - 5 ) كليه مكاتبات و تصميم گيريهای اجرايی بايد زیرنظر و تائيد هيئت مديره انجام گيرد . و اجرای برنامه ها مستلزم اجازه از هيئت مديره و یا كميته فنی می باشد .
6 - 6 ) همکاری و هماهنگی تنگا تنگ بین اعضاء هیئت مدیره و کارگروه ها لازم الاجراء می باشد و در پیشرفت هر چه بهتر اهداف گروه تاثیر مثبت دارد و پیرو این اصل ، هيئت مديره وظايف خود را به صورت دسته جمعي انجام مي دهند و هيچكس از اعضاي هيئت مديره حق ندارند از اختيارات هيئت منفرداً استفاده كنند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي از طرف هيئت مدیره داشته باشند .
6 - 7 ) هیئت مدیره اختیار قبول یا رد در خواست عضويت و بررسي استعفاي اعضاء و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و آئین نامه های داخلی و دريافت استعفاي هر يك از اعضاء  هيئت مديره را دارد .
6 - 8 ) چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره در طول یکسال ، 4 جلسه متوالی و یا 6 جلسه متناوب در جلسات هیئت مدیره حضور نداشته باشد و یا به هر دلیلی از عهده انجام وظایف محوله بر نیاید از عضویت در هیئت مدیره مستعفی شناخته خواهد شد . و فوت ، محجوريت يا استعفاء هر يك ازاعضاء هيئت مديره باعث توقف فعاليتهای گروه نخواهد شد و در اين مواقع با تشكيل جلسه هیئت مدیره يك نفر از ميان اعضاء رسمی و با صلاحیت گروه به هيئت مديره اضافه خواهد گرديد .
6 - 9 ) كليه تصميمات اعضاء هيئت مديره به غير از مواردی كه مغاير با اساسنامه و مصوبات باشد قطعی بوده و برای همه اعضاء لازم الاجراء است و مصوبات هيئت مديره مادامي كه لغو نشده باشد قابل اجرا و قابل استناد است .
6 - 10 ) هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی گروه میباشد و جلسات آن با حضور نصف بعلاوه یک نفر  از اعضا ، رسمیت خواهد داشت و جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يكبار تشكيل می گردد .
6 - 11 ) برای تصويب مصوبات مختلف در جلسات هيئت مديره بجز اصلاحات در آئین نامه ، رای نصف + یک نفر از كل آراء اعضاء هيئت مديره لازم و ضروری است . تصميمات جلسه‌ي هيئت مديره بايد ضمن ثبت در صورت جلسه به اطلاع كليه‌ي اعضاي گروه رسيده و رسيدگي به تخلفات نيز به عهده‌ي کمیته انضباطي که متشکل از رئیس یا نایب رئیس گروه ، بازرس و یکی از اعضاء هیئت مدیره می باشد .
6 - 12 ) هيئت مديره گروه موظف است كليه اعضاء گروه را به هزینه خود اعضاء ، بدون استثناء بيمه ورزشی نمايد .
6 - 13 ) پس از شناسائی افراد فعال از طريق هيئت مديره در جلسات ساليانه و غيره ، اين افراد مورد تشويق قرار خواهند گرفت .
6 - 14 ) بودجه گروه ، بوسیله اخذ ورودیه ، شهریه ماهانه ، درآمد برنامه ها و تورهای مختلف داخلی و خارجی و همچنین کمک افراد علاقه مند به ورزش کوهنوردی و تبلیغ شرکتهای مختلف تعیین شده و با صلاحدید هیئت مدیره مصرف می گردد . هیات مدیره تنها اختیار هزینه کردن منابع مالی و درآمدهای موجود صندوق گروه در دوره خود را دارد و حق سپردن تعهد مالی مدت دار که زمان اجرای آن به هیئت مدیره آتی بازمی گردد را ندارد مگر با تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده و ابتدای هر سال مالی گروه ، اول فروردین و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد .
6 - 15 ) هیئت مدیره می تواند به منظور برآوردن نیازهای مالی گروه در جهت ورزش کوهنوردی اقدام به تاسیس صندوق قرض الحسنه ( یا افتتاح حساب در یکی از بانک ها ) ، فروشگاه و یا تعاونی نماید . فعالیت فوق زیر نظر هیئت مدیره انجام می شود و درآمد آن در اختیار گروه قرار می گیرد . هیئت مدیره می تواند از محل منابع مالی موجود گروه ، جهت پرداخت وام قرض الحسنه ضروری به اعضائی که در برنامه های رسمی گروه صدمه دیده اند اقدام نماید . لازم به ذکر می باشد که این عمل باید با در نظر گرفتن احترام به شخصیت و عزت نفس فرد مصدوم انجام پذیرد .
6 - 16 ) اعضاء شرکت کننده در برنامه ها ، مسئول مستقیم جان و مال خود در برنامه های مختلف گروه می باشند . و مخفی کردن بیماری یا مشکلات سلامتی متقاضی از طرف وی یا ولی وی و در صورت عدم رعایت و اجرای قوانین اساسنامه ، آئین نامه داخلی ، مصوبات گروه و کمیته های مختلف و بی توجهی به دستورات سرپرست برنامه و در صورت ایجاد هر گونه خسارت جانی و مالی به فرد خاطی ، به استناد تسلیم تعهد‌نامه‌ای وی دال بر پذیرش خطر و قبول مسئولیت فردی ناشی از پیشامدهای ناگوار، هیچ مسئولیتی را متوجه تمامی اعضاء گروه ، سرپرست برنامه ، سرپرست گروه ، دبیر ، اعضاء هیئت موسس ، اعضاء هیئت مدیره ، کارگروه ها ، مدرسان و مربیان آموزشی نخواهد کرد. 
6 - 17 ) تحویل و تحول  و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره جدید ، باید ظرف 15 روز پس از مجمع عمومی صورت پذیرد و تمامی مدارک ، اسناد تشکیلاتی ، مالی و موجودی های گروه تنظیم و به تایید و امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره و بازرس سابق و اعضای هیئت مدیره و بازرس جدید برسد . گزارش جلسه مذکور جزو اسناد گروه نگهداری خواهد شد .
6 - 18 ) در صورت انحلال گروه کلیه اموال و دارایی گروه مورد بررسی و مبالغ و لوازم امانی که از سوی اشخاص ، در اختیار گروه گذاشته شده است ، به آنها برگردانده و همچنین مانده دارایی گروه زیر نظر هیئت مدیره ، نماینده هیئت موسس و نماینده هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان شهریار و در راستای ورزش کوهنوردی در شهرستان شهریار تقسیم خواهد گردید.
ماده 7 ) سرپرست گروه :
سرپرست گروه بالاترین مقام مسئول در گروه شناخته شده و مسئول هماهنگی بین اعضاء ، مسئولین ، هیئت مدیره و مجمع عمومی می باشد .
ماده 8 ) وظایف سرپرست گروه :
8 - 1 ) امضاء نامه هاي رسمي ، احکام و كارت های عضويت .
8 - 2 ) تایید نهایی طرحها ، دستورالعمل ها و آئین نامههای داخلی لازم ، در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب .
8 - 3 ) امضاء مشترک اوراق بهادار و تعهدآور با مسئول کمیته مالی .
8 - 4 ) مسئوليت اداره و هدايت جلسات هیئت مدیره و جلسات هفتگی .
8 - 5 ) ایجاد ارتباط با سازمانهای كوهنوردی كشور (هیئت كوهنوردی شهرستان و فدراسیون كوهنوردی كشور) به منظور اطلاع از قوانین و دستورات لازم الاجرا و استفاده از امكاناتی كه ممكن است در اختیار گروه ها بگذارند . ارتباط با گروه های كوهنوردی دیگر به منظور تبادل اخبار، اجرای برنامه ها‎ و کلاسهای آموزشی مشترك و كمك متقابل .
8 - 6 ) دعوت و بكارگيري مشاور ، مدرس ، مربي ، راهنما ، و ديگرخدمات مورد نياز ، پس از تصويب در هیئت مدیره .
8 - 7 ) سرپرست گروه به عنوان سخنگو و نماینده گروه در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی بوده و مواضع رسمي گروه توسط وي بيان مي گردد .
ماده 9 ) دبير گروه :
دبير گروه  امور اجرائی و دفتری را به عهده دارد ، در حقیقت به منزله هماهنگ کننده ، مجموعه ،‌ اهداف و جمیع فعالیت‌ها و برنامه‌های کوهنوردی و ورزشی گروه می باشد . و در صورت عدم حضور سرپرست گروه کلیه وظایف و اختیارات وی به دبیر گروه محول می گردد .
ماده 10 ) وظایف دبیر :
10 - 1 ) دبیر در مقابل هیئت مدیره ، مسئول می‌باشد و باید گروه را در طول مدت دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده ، مطابق نقطه نظرات و مصوبات هیئت مدیره اداره و هماهنگ نماید .
10 - 2 )  تهيه و امضاي نامه‌هاي رسمي و مکاتبات گروه و صدور کارتهای عضویت و بیمه ورزشی اعضاء و مسئول پاسخ گوئي به نامه‌ها  و درخواست‌هاي كتبي و صدور نامه های مربوط به كمیته ها به وسیله مسئول كمیته مربوطه و دبیر گروه .
10 - 3 ) تهیه ، تنظیم و ارائه دستور كار و صورت جلسات عمومی گروه ، هیئت مدیره و صورت جلسه مجامع عمومی و فوق العاده و هماهنگی و ساماندهي در برگزاري جلسه مجامع عمومی و فوق العاده گروه .
10 - 4 ) بایگانی مدارک عضویت ، پرونده ها ، گزارشات و نامه های ارسالی و دریافتی ، تنظیم و نگهداری آنان و استفاده از دفاتر شماره دار و ثبت شماره و تاریخ در کلیه امور .
10 - 5 ) ثبت درخواست عضویت ، توجیه و آشنا ساختن تمامی اعضاء و افراد مايل به عضويت در گروه با اساسنامه و مقررات ، قوانين و شرايط گروه . و تشکیل پرونده برای اعضاء ، ثبت مشخصات آنها و نگه داری مدارک عضویت در بایگانی گروه ، درج فعالیت اعضاء در پرونده آنها به صورت سالیانه و انجام امور پذيرش رسمي براي اعضاء جديد .
10 - 6 )  تنظيم پيشنهادات و انتقادات واصله به گروه جهـت طرح و انعکاس نظرات اعضاء و شرکت کنندگان برنامه‌ها در جلسات هیئت مدیره گروه .
10 - 7 ) هماهنگی با سرپرست گروه و برنامه ها در  ثبت نام از علاقه مندان جهت شركت دربرنامه ها و کلاس های آموزشی از وظايف وی محسوب می شود.
ماده 11 ) كميته روابط عمومي :
مسئول فوق از ميان اعضاء با صلاحيت انتخاب و مسئوليت وی شامل امور روابط عمومی و مسئولیت انجام هماهنگی های داخلی و برقراری ارتباط با محیط مجازی خارج از گروه ، تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغاتی و برگزاری جلسات سخنرانی ، سمینارها ، نمایشگاه عکس ، اسلاید و فیلم های آموزشی و خبری بر عهده روابط عمومی می باشد . 
ماده 12 )  وظایف کمیته روابط عمومی :
12 - 1 ) ايجاد سايت و ايمیل در شبكه سراسری اينترنت و گسترش اطلاعات گروه از طريق آن ،  اعلام اطلاعیهها ، زمان و مکان برگزاری جلسات و برنامه ها از طریق وبلاگ ، سایت و یا پیام کوتاه به اعضاء ، قراردادن آئین نامه ها و قوانین داخلی و  اطلاعات عمومي اعضاء و برنامه های اجرا شده کوهنوردی ، عكس‌ها ، گزارشات و همچنين اطلاعات مربوط به برنامه‌های آینده ، و اخبار گروه در سايت .
12 - 2 ) انتشار و تهیه ، جمع آوری و نگهداري از كتب ، نشريات و جزوات آموزشی ، ورزشی ، فرهنگی و کتب و نشریات کوهنوردی و خبرنامه و تقویم های ورزشی و ایجاد کتابخانه و نظارت بر عملکرد آن و تهیه فرم های لازم برای فعالیت گروه .
12 - 3 ) جذب نیرو جهت شرکت در برنامه های عمومی كوه نوردي و  توجیه و آشنا ساختن افراد مايل به عضويت در گروه با سایت ، مقررات و قوانين استفاده از سایت رسمی گروه .
12 - 4 ) ايجاد ارتباط مورد نياز با اعضاء ساير مراجع و مراكز ذیربط و سازمان‌هاي مربوطه ، ایجاد ارتباط و همکاری بین گروه و سایر مربیان و اساتید ، باشگاه ها و گروه های کوهنوردی کشور .
12 - 5 ) مسئول ترتيب دادن ، تشكيل و اداره‌ي جلسات هيئت مديره و مجامع عمومی گروه ، و همکاری با رئيس جلسه و مراقبت در حضور و غياب اعضا در جلسه‌هاي عادي و مجمع عمومي .
12 - 6 ) ارسال نامه ها و مکتوبات به فدراسیون ، سازمان تربیت بدنی ، هیئت و غیره در سطح کشور.
12 - 7 )  جمع‌آوري ، بررسی و مرتب نمودن گزارش برنامه ها ، عكس‌ها ، اسلايدها و فيلم برنامه‌هاي اجرا شد و مقالات جهت قرائت و ارائه در جلسه عمومی و قراردادن در سایت رسمی گروه .
12 - 8 ) جمع‌آوري و تهیه آرشیو کامل از گزارش برنامه ها ، عكس‌ها ، اسلايدها و فيلم برنامه‌هاي اجرا شده و در اختیار داشتن كلیه اسناد ، گزارشها ، عكس ، اسلاید ، فیلم و ... و بایگانی یا آرشیو كردن آنها
12 - 9 ) تهيه بيلان كار گروه و تنظيم بولتن فعاليت های علمی و فنی و همکاری با کمیته ها ، کار گروه ها و اعضاء گروه در جهت بالابردن سطح تئوریک گروه  با در اختیار گذاشتن جزوات و منابع علمی و تهیه نمودار و گزارش فعالیتهای فصلی و سالانه گروه .
ماده 13 ) مسئول كميته امور مالي :
از ميان افراد باصلاحيت آگاه به مسائل مالی انتخاب و امور مربوط به حسابداری ، پشتیبانی مالی گروه ، دريافت مبالغ ثبت نامی و جذب كمكهای مالی ، در مجموع امور مربوط به درآمد و بودجه و هزينه گروه را برعهده دارد .
ماده 14 ) وظایف کمیته امور مالی :
14 - 1 ) دریافت حق عضویت ، شهریه ماهیانه ، هزینه برنامه ها ، هزینه کلاسهای آموزشی و غیره مقرر شده توسط هیئت مدیره از اعضای گروه و کوشش در جهت تحصیل امکانات و کمکهای مالی .
14 - 2 ) مطالعه در مورد روشهای ارتقاء منابع مالی گروه و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره وتصویب آن.
14 - 3 ) جمع آوری کمکهای دریافتی از سازمانها ، افراد علاقه مند و اعضاء ، جهت ارتقا توان مالی گروه و تامین بودجه کلاسهای آموزشی و هزینه های جاری .
14 - 4 ) پرداخت کلیه هزینه‌های دفتر گروه و تنخواه گردانی درآمدها و خرجکردهای مربوط به گروه .
14 - 5 )  امضاء اوراق بهادار و تعهد آور و ارائه آن به سرپرست و هیئت مدیره گروه برای تایید نهایی .
14 - 6 ) اقدام به افتتاح حساب جاری در یکی از بانکها که نزدیک به دفتر گروه میباشد و تهیه دسته چک به منظور پرداخت هزینه ها که می بایست با نظر هیئت مدیره و با دو امضاء و مهر گروه معتبر خواهد بود . (امضاء رئیس گروه ، مسئول امورمالی و...)
14 - 7 ) واریز کردن وجوهات دریافتی به بانک در اولین فرصت ، ضمن صدور قبض رسید به اعضاء .
14 - 8 ) حسابرسی درآمدهای حاصله از کلاسهای آموزشی و کمکهای مالی شخصی و ارگانها و به طور کلی کلیه دخل و خرج های گروه .
14 - 9 ) تنظیم اسناد امور مالی گروه ، ارائه گزارش مالی در پایان هر دوره و ارائه آن به بازرس و هیئت مدیره  و ارائه گزارش بیلان ماهیانه شامل (درآمد ماهانه ، صورت هزینه ، موجودی نقدی و بانک ) .
14 - 10 ) وصول مطالبات و پرداخت دیون و بدهیهای گروه و تنظیم لیست افراد بدهکار به گروه و ارائه آن به بازرس و هیئت مدیره گروه .
14 - 11 ) اخذ فاکور خرید با ذکر آدرس و امضاء فروشنده (مهر فروشنده در صورت موجود بودن ) .
14 - 12 ) تنظیم و ارائه بودجه سالیانه بصورت تفصیلی با هماهنگی هیئت مدیره و تأمین آنها بر حسب نیاز و حق تقدمهای پیشبینی شده .
 ماده 15 ) کمیته تدارکات :
از ميان افراد باصلاحيت آگاه به مسائل تدارکاتی ، سررشته داری ، انبارداری ، ترابری و حمل و نقل  انتخاب و امور مربوط به خرید و تهیه لوازم و تجهیزات ، تداركات برنامه ها ، انبار داری ، تهیه وسایل حمل و نقل گروه را برعهده دارد .
 ماده 16 ) وظایف کمیته تدارکات :
16 - 1 ) خريد و تهيه تجهيزات و لوازم مورد نياز جهت اجراي برنامه‌هاي مصوب هیئت مدیره و تهیه وسائل حمل و نقل و ترابری و باربری با همكاري كميته مالي و كميته های مربوطه پس از تصويب در هیئت مدیره .
16 - 2 ) مسئوليت نگهداري ، استفاده و ايمني تجهيزات و لوازم گروه و ارائه گزارش ماهانه از وضعيت كمي و كيفي تجهيزات گروه .
16 - 3 ) تهيه و ارائه گزارش از تجهيزات و لوازمي كه نياز به جايگزيني دارند .
16 - 4 ) نگهداري و تهيه شناسنامه تجهيزات شامل اطلاعات مربوط به تاريخ خريد ، مبلغ خريد ، تاريخ انقضاء ، خرابي‌ها ، تعميرات و غيره .
16 - 5 ) ارائه خدمات امانت تجهيزات و وسايل گروه به اعضاء فعال در قبال ارائه كارت عضويت و در قبال دريافت هزينه استهلاك با در نظر گرفتن جدول زماني برنامه‌هاي گروه و هماهنگي با كميته اجرائي و فني و بر اساس حسب صلاحيت و شايستگي افراد . ( تعيين هزينه استهلاك بر اساس مصوب هیئت مدیره خواهد بود ) .
16 - 6 ) نگهداري سوابق اطلاعات مربوط به امانت تجهيزات به اعضاء فعال گروه .
16 - 7 ) قراردادن تجهيزات و وسايل مورد نياز اجراي برنامه‌هاي گروه در اختیار سرپرست برنامه‌ها با هماهنگي هیئت مدیره ، كميته اجرايي  و كميته آموزش .
16 - 8 ) تحويل‌گرفتن تجهيزات و وسائل از سرپرست برنامه‌ها و يا اعضاء گروه و كننرل سلامت و كيفيت آنها پس از استفاده .
16 - 9 ) مسئول بازگرداندن و يا دريافت غرامت از افراد در زمان مفقود شدن و يا خسارت ديدن تجيهزات و وسائل گروه پس از احراز  سهل‌انگاري صورت گرفته توسط آنها .
  ماده 17 ) کمیته فنی و آموزش :
از ميان اعضاء فعال ، فنی و آموزش دیده انتخاب و به جهت برگزاری كليه كلاسهای آموزشی اعم از فنی (کوهنوردی ، كوهپيمائی ، برف و يخ ، سنگنوردی ، مربيگری و غيره ...) تغذيه ، فرهنگی (اداب و معاشرت با افراد مناطق مختلف) امداد و نجات ، حفظ محيط زيست با همكاری كميته های مرتبط را دارد . و مسئول امور برنامه ریزی و آموزش ، انتخاب سرپرست برای برنامه های ورزشی ،ارزیابی میزان فعالیتی اعضاء ، تهیه و جمع آوری و تائید اطلاعات فنی ، نقشه ها و گزارشات برنامه ها می باشد .   
ماده 18 ) وظایف کمیته فنی و آموزش :
18 - 1 ) تهیه و تنظیم تقویم ورزشی با همکاری دیگر اعضای هیئت مدیره .
18 - 2 ) تعیین سرپرست هر برنامه با تأیید هیئت مدیره گروه .
18 - 3 ) تأیید صلاحیت فنی افراد جهت شرکت در برنامه های گروه .
18 - 4 ) نظارت و بررسی کیفیت لوازم و تجهیزات فنی مورد استفاده در برنامه .
18 - 5 ) اظهار نظر فنی و صدور مجوز کتبی در مورد اجرای کلیه برنامه های گروه و افراد .
18 - 6 )بررسی گزارش برنامه های اجرا شده ارسالی از کمیته کوهنوردی و اصلاح فنی آنها با نظر مجریان برنامه و ارائه به كمیته روابط عمومی جهت قرائت در جلسه عمومی و درج در سایت گروه و نشریه ها، بولتن های كوهنوردی یا ورزشی و بایگانی آنها .
18 - 7 ) برگزاری کلاسهای آموزشی و بازآموزی دوره های مختلف تئوری و عملی در جهت بالا بردن دانش فنی و تبادل تجربیات کوهنوردی به اعضای گروه .
18 - 8 ) تهیه اطلاعات فنی کوهنوردی و متون آموزشی و ارائه آن به اعضای گروه .
18 - 9 ) بررسی و تائید كروكی و نقشه های تهیه و گردآوری شده از قله ها ، دره ها ، غارها و مسیرهای مناطق مختلف کوهنوردی ، کوهپیمائی و طبیعت گردی وارائه آن به گروه .
18 - 10 ) ایجاد ارتباط کمیته فنی با سایر باشگاه ها و گروه ها جهت بالا بردن سطح فنی و آموزشی .
18 - 11 ) تهیه و تنظیم شناسنامه جهت کلیه وسایل و ابزارآلات فنی گروه . 
18 -12 )  مسئول برگزاری برنامه های مشترک با فدراسیون کوهنوردی ، هیئت ها  و سایر گروه های ورزشی و برگزاری مسابقات داخلی و خارجی و معرفی اعضا جهت شرکت در اردوها ، کلاس ها و رقابت های ورزشی .
18 - 13 )نظارت کلی بر خرید و فروش کلیه وسایل و ابزار آلات فنی گروه و تعیین میزان خسارات وارده به آنها و در صورت تشخیص از رده خارج کردن آنها .
18 - 14 )  مسئولیت مطابقت استاندارد وسایل و ابزارآلات فنی موجود در گروه با استانداردهای جهانی CE و UIAA بر عهده کمیته فنی می باشد . 
18 - 15 ) مسئول کمیته فنی گروه باید حداقل دارای حکم مربیگری درجه ۳ باشد .
 ماده 19 ) كميته کوهنوردی و صعودهای ورزشی  :
از بين افراد باصلاحيت انتخاب ميشود و ضمن هماهنگي با هيئت مدیره در امور مربوط به صعودهاي داخلی و اجرای برنامه های برون مرزی ، تهيه و تدوين و بررسی قلل جهان و همچنين منطقه هيماليا جهت اجرای كليه برنامه ها با كيفيت بالا و تائيد و صدور مجوز پس از انجام تستهای مربوطه جهت نفرات ثبت نامی را بر عهده دارد .
ماده 20 ) وظایف كميته کوهنوردی و صعودهای ورزشی  :
20 - 1 ) همکاری و ارائه نظر در تدوین تقویم ورزشی گروه .
20 - 2 ) ارائه مشاوره به سرپرست برنامه ها در طراحي و اجراي برنامه .
20 - 3 ) اظهار نظر در خصوص توانایی اعضا برای شرکت در برنامه .
20 - 4 ) نظارت بر نحوه اجرای برنامه های کوهنوردی گروه .
20 - 5 ) اظهار نظر در مورد سطح كيفي برنامه هاي گروه و افراد .
20 - 6 ) تحویل گرفتن گزارش برنامه و کروکی از سرپرست برنامه ها و برطرف نمودن اشکالات آن جهت ارائه به مسئول کمیته فنی و آموزش گروه .
20 - 7 ) مسئول کمیته کوهنوردی در صورت نیاز می تواند با تأیید سرپرست گروه ، افرادی را به عنوان زیر شاخه های فعالیتی در برنامه های اجرائی تعیین کند .
20 - 8 ) تنظیم فرم مخصوص برای هر یک از اعضای باشگاه و برنامه های اجرا شده با ذکر نام سرپرست و اعضای شرکت کننده که به امضای سرپرست و خود نیز رسیده باشد .
20 - 9 ) هماهنگی جهت اجرای برنامه های هفتگی رسمی گروه و در صورت نیاز جایگزین یا اضافه کردن برنامه های جدید .
20 - 10 ) تهیه لیست وسایل ، تجهیزات ، مواد غذایی و سایر لوازم مورد نیاز برنامه های كوهنوردی .
20 - 11 ) تهیه و گردآوری نقشه و كروكی از قله ها، غارها و مناطق کوهنوردی ، کوهپیمائی و طبیعت گردی وارائه آن به گروه .
20- 12 ) مسئول کمیته کوهنوردی گروه باید از اعضاء با تجربه و حداقل دارای احکام رسمی کارآموزهای دوره های مقدماتی فدراسیون باشد.

ماده 21 ) كميته امداد و نجات :
 مسئول فوق از ميان اعضاء باصلاحيت و دوره امداد گذرانده انتخاب گرديده تا ضمن هماهنگی با هيئت مديره گروه كليه امور مربوط به امداد و نجات ، پزشکی و بهداشتی گروه را عهده دار باشد .
ماده 22 ) وظایف كميته امداد و نجات :
22 - 1 ) برگزاري كلاسهاي امداد و نجات و كمك‌هاي اوليه و تحقیق و تهیه و ارائه مقالات مربوطه .
22 - 2 ) آشنا كردن افراد گروه با نكات ايمني و موارد ضروري نجات و تهیه کیت کمکهای اولیه و تجهیزات لازم امدادی .
22 - 3 ) تعيين افراد داراي مهارت كافي امداد و نجات جهت همراهي گروه در هر برنامه به تناسب تعداد افراد شركت ‌كننده و نظارت بر حسن اجراي ضوابط بهداشتي و پزشكي .
22 - 4 ) اقدام لازم و كافي در صورت بروز سانحه و در راستای جلوگیری از افزایش صدمات و امدادرسانی به هر کوهنورد صدمه دیده در هر زمان و هر مکان به تناسب حداکثر توانائی و امکانات موجود .
22 - 5 ) مسئول امداد و نجات همچنین می‌تواند در هر برنامه مشخص و در فرصتها مناسب ، با توجه به ویژه گیهای هر برنامه و خصوصیات منحصر بفرد آن ، از جهات آب و هوایی (گرما یا سرمای شدید) و سطح ارتفاع قله (فشار هوا و راههای مقابله با آن و ... و همچنین وضعیت خاص جسمی هر فرد کوهنورد از لحاظ سابقه ابتلا به بیماریها و مصدومیتهای مختلف (بیماری‌های قندی ، تنفسی ، قلبی و ... و صدمات و شکستگی‌ها و ناراحتیهای خاص در پا یا دست و ...) توصیه‌های لازم را به کلیه کوهنوردان شرکت کننده در برنامه و همینطور تک تک آنان ، هر یک به تناسب حال و موقعیت خویش ، نموده و با همکاری سرپرست هر برنامه و در هماهنگی کامل با او ، در ارتقاء کیفی و کمی برنامه‌ها به نحو مؤثری مفید واقع شود.
22 - 6 ) هماهنگی و همیاری مسئول امداد و نجات با سرپرست هر برنامه خاص و توصیه‌های لازم و مفید به کوهنوردان در خصوص بهبود کیفی و کمی برنامه‌ها در ارتباط با سایر مسئولین کوهنوردی مشخص می‌شود.
ماده 23 ) کمیته حفظ محيط زيست كوهستان :
با توجه به اهميت كوهستان ، گروه خدمات فرهنگی و ورزشی و كوهنوردی شهریار يك نفر از اعضاء فعال خود را بعنوان مسئول حفظ طبيت كوهستان انتخاب تا بصورت مستمر با هيئت كوهنوردی شهرستان ، سازمانهای ذيربط ، جبهه سبزايران و غيره همكاری لازم داشته باشد .
ماده 24 ) وظايف كميته‌ي حفظ محيط زيست كوهستان:
24 - 1 )  انجام فعالیت‌های تحقیقاتی ، علمی ، پژوهشی در جهت آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني به افراد گروه و پیشگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست کوهستان و شرکت در همایش‌ها ، نشست‌ها و گردهمایی‌های مرتبط با حفظ محیط زیست کوهستان .
24 - 2 ) انجام صعودهای نمادین با شعارهای زیست محیطی و صعودهای پاک با هدف ملاحظات زیست محیطی وبرنامه ریزی و اجراي برنامه های طبیعت گردی جهت پاكسازي و يا درختكاري و غيره .
24 - 3 ) انجام هرگونه فعالیت در راستای حفظ تنوع زیستی کوهستان و نظارت بر رعايت نكات لازم در خلال هر برنامه جهت جلوگيري از آسيب‌رساني به محیط زیست گیاهی و جانوری کوهستان .
24 - 4 ) تهیه و ارائه گزارشات تخلف و تخریب محیط کوهستان توسط افراد حقیقی و حقوقی و فعالیت‌های عمرانی غیراصولی و مطالعه‌نشده در مناطق حفاظت‌شده و یا فعالیت‌های مغایر با حفظ محیط زیست کوهستان .
ماده 25 ) کمیته بانوان :
با توجه به اهميت ورزش بانوان ، گروه خدمات فرهنگی و ورزشی و كوهنوردی شهریار يك نفر از بانوان فعال و با تجربه گروه را بعنوان مسئول کمیته بانوان انتخاب و کلیه مسائل مربوط به امور بانوان از جمله همایش ها ، آموزشها و برنامه های اختصاصی بانوان زیر نظر ایشان می باشد .
ماده 26 ) وظایف کمیته بانوان :
26 - 1 )  ایجاد همبستگی و یکپارچکی بین بانوان مستعد کوهنوردی .
26 - 2 ) برگزاری کلاسهای آموزشی رسمی جهت بالا رفتن سطح علمی اعضای کمیته بانوان .
26 - 3 ) برنامه ریزی ، برنامه های فنی و کوهپیمایی جهت بالا رفتن سطح کیفی بانوان گروه .
26 - 4 ) برقراری ارتباط با گروه بانوان یا کمیته بانوان گروها برای بالا بردن سطح فنی آموزش .
26 - 5 ) تهیه آئین نامه های و دستور العملهای لازم مربوطه برای تصویب در هیئت مدیره .
ماده 27 ) نماینده هیئت موسس :
 در هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که از طرف هیئت موسس بصورت مکتوب به هیئت مدیره منتخب معرفی می گردد . و در هر حال شاهد و ناظر بر عملکرد گروه می باشد .
ماده 28 ) بازرس :
یک نفر از اعضاء فعال و باصلاحيت به عنوان بازرسان گروه برای دو سال و باتشکیل مجمع براساس رای گیری انتخاب و امور مربوط به بازرسی ، نظارت و پیگیری عملکرد گروه بعهده وی می باشد .
ماده 29 ) وظایف بازرس :
29 - 1 )  پیگیری اجرای برنامه‌ها و تطبیق مستمر آنها با اساسنامه ، ضوابط و آئین‌نامه‌های گروه .
29 - 2 ) بررسی حقوق و وظایف اعضای گروه و رعایت یکسان آن در حدی که اساسنامه و آئین‌نامه‌های گروه تعیین نموده است .
29 - 3 ) دریافت ، بررسی و پیگیری شکایات و تخلفات انظباتی اعضاء ، کمیته های اجرائی ، هیئت مدیره ، هیئت موسس ، سرپرست گروه ، دبیر و جمع‌ بندی و ارائه آنها در جلسات هیئت مدیره و کمیته انظباطتی .
29 - 4 ) اعلام شفائی و یا کتبی تخلفات به متخلفین و نظارت بر اجرای رای کمیته انظباطی .
29 - 5 ) اظهار نظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره و کمیته‌های مختلف به مجامع عمومی ارائه می‌کنند .
29 - 6 ) بازرسی از عملکرد و ترازنامه‌های مالی آن و صورت وضعیت دارائی‌های گروه و لیست لوازم و وسائل موجود و اسقاطی و انطباق آن با عین آن وسائل .
29 - 7 ) نظارت بر استمرار جلسات و کار هیئت مدیره و کمیته‌ها و در صورت لزوم درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده .
29 - 8 )  بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع که بخواهند ، هر گونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و تمام اسناد و مدارک لازم را مربوطه به هر کمیته یا ارگان که باشد ، در اختیار بگیرد.
29 - 9 )  بازرس یا بازرسان موظفند که گزارش جامعی از وضعیت فعالیت‌های سالیانه خود در زمینه‌ها و ابعاد مختلف ، به مجمع عمومی عادی و فوق العاده تسلیم نمایند .
29 - 10 ) بازرس یا بازرسان همچنین می‌بایست از هر گونه تخلف یا تقصیری که بر پایه‌ها و اساس حرکت کوهنوردی گروه لطمه وارد می‌نماید ، از ناحیه هر فرد مسئولی که باشد ، گزارشی تهیه نموده و آن را نخست در جمع هیئت مدیره و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب ، به مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده ، ارائه نمایند.
29 - 11 ) مجامع عادی یا فوق‌العاده می‌توانند بازرس یا بازرسان را بدلایل مشخص و متقن ، معزول نموده و یا مجدداً انتخاب نمایند.
29 - 12 )  بازرس در امور اجرايی مسئوليتی به عهده نداشته و در جلسات هيـئت مديره گروه نيز دارای حق راي نمی باشد و در صورت شركت در جلسات هيئت مديره نظريه او مشورتی خواهد بود .
ماده 30 )  مجمع عمومی :
عالی ترین مرجع تصمیم گیری گروه است و به دو صورت عادی و فوق العاده برگزار می گردد . انتخاب مسئولین در هیئت مدیره در دوره اول بر عهده هیئت موسس و در دوره های دوم و بعد از آن از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود .
ماده 31 ) مجمع عمومی عادی ( سمينار ساليانه ) :
اين سمينار متشکل از کلیه اعضای گروه می باشد که هر یک سال یکبار و در اسفند هرسال به منظور زیر تشکیل می شود .
31 - 1 ) شنیدن  گزارش فعالیتهای یکساله سرپرست گروه ، هیئت مدیره ، بازرس و کمیته های اجرائی .
31 - 2 ) استماع گزارش عملكرد و برنامه های يكساله گروه .
31 - 3 ) اعلام برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت آتی گروه .
31- 4 )  اعلام برنامه های  تقويم ورزشي سال آينده .
ماده 32 ) مجمع عمومی عادی :
  متشکل از کلیه اعضای گروه می باشد که هر دو سال یکبار و به منظور زیر تشکیل می شود .
32 - 1 ) شنیدن  گزارش فعالیتهای یکساله سرپرست گروه ، هیئت مدیره ، بازرس و کمیته های اجرائی .
32 - 2 ) انتخاب یا ابقای اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره براي دوره دو ساله .
32 - 3 ) انتخاب یا ابقای  بازرس و بازرس علی البدل برای دوره دو ساله .
32 - 4 ) استماع و تصويب اساسنامه در اولين مجمع عمومی .
32 - 5 ) استماع و تصویب اساسنامه و قوانین داخلی گروه در مجامع عمومی آتی .
32 - 6 ) بازخوانی نظرات و پيشنهادات و انتقادات کتبی اعضاي گروه و اتخاذ تصميم درباره‌ي آن‌ها
                  (در مجمع عمومی عادی ، فوق العاده و یا در جلسه هیئت مدیره گروه )
ماده 33 ) مجمع عمومی فوق العاده :
متشکل از اعضاء هیئت موسس ، هیئت مدیره ، سرپرست گروه ، دبیر ، بازرس ، مسئولین کمیته های اجرائی و کار گروه ها و (در صورت لزوم) تعدادی از اعضاء قدیمی و رسمی گروه و بنا به درخواست هیئت مدیره یا بازرس و در صورت شرایط اضطراری زیر تشکیل می شود .
33 - 1 ) تغيير و اصلاحات در مواد اساسنامه و آئین نامه داخلی .
33 - 2 ) تصميم گيري در خصوص عزل يا قبول استعفا دسته جمعي هيئت مديره و بازرس .
33 - 3 ) انحلال یا ادغام گروه در دیگر گروه ها و یا ادغام گروه دیگر در گروه فعلی .
33 - 4 ) رسیدگی به شكايت جمعی توسط اعضاء رسمی گروه از عملكرد مسئولین گروه .
33 - 5 ) تصویب تعهدات مالی کوتاه مدت و بلند مدت .   
ماده 34 ) مسئول برگذاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده :
34 - 1 ) سرپرست گروه ( نماینده هیئت موسس و یا هیئت مدیره ) بعنوان رئیس جلسه .
34 - 2 ) مسئول روابط عمومی (مسئول کلیه هماهنگی ها و اجرای جلسه )
34 - 3 ) دبیر گروه (منشی جلسه و مسئول ثبت اسامی حاظرین ، قرائت دستور جلسه ، اعلام نتیجه آرا و تنظیم صورت جلسه).
ماده 35 ) قوانین مجامع عمومی :
35 - 1 ) تاریخ ، محل و موضوع مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده ، می‌بایست حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسات آن ، به اطلاع سایر اعضاء گروه رسانده شود.
35 - 2 ) رسمیت مجامع عمومی وقتی قطعی است که لااقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضا در آن شرکت داشته باشند.
35 - 3 ) تمامی تصمیمات مجامع عمومی پس از تصویب اکثریت (نصف + یک) اعضاء حاضر در جلسه ، معتبر و لازم‌الجرا خواهد بود .
35 - 4 ) همه اعضاء گروه ، اعم از اعضاء و مسئولین کمیته‌ها ، دارای حق رای و تنها یک رای در خصوص امور و موضوعات مطروحه در گروه می‌باشند و اخذ رای در جلسات مجمع بنا بر توافق اعضاء شرکت کننده می‌تواند به طریق مخفی یا علنی صورت پذیرد.
35 - 5 ) انتخاب اعضای هیئت مدیره به دو صورت ذیل انجام می شود :
انتخاب نفرات هیئت مدیره با ذکر عنوان مسئولیت با توجه به تجربه و شناخت فرد مورد نظر در بین اعضای رسمی در مجمع مربوطه و یا هیئت مدیره منتخب و سرپرست گروه میتواند پس از انتخابات ، با توجه به نوع تجربیات اعضاء ، مسئولین کمیته ها را از بین خود و یا اعضاء رسمی گروه انتخاب نمایند .
ماده 36 ) افراد نامزد جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس :
36 - 1 ) حداقل یک ماه قبل ثبت نام نمایند .
36 - 2 ) حداقل دو سال سابقه عضویت رسمی در گروه را داشته باشند .
36 - 3 ) دارای صلاحیت فنی و اخلاق نیکو و حسن شهرت در ورزش کوهنوردی باشند .
36 - 4 ) در کمیته انضباتی دارای پرونده تخلف انضباتی نباشند .
36 - 5 ) تائید صلاحیت و اولویت نامزد ها بر طبق قوانین گروه می باشد و پس از بررسی در جلسه فوق العاده هیئت مدیره دو هفته قبل از تاریخ برگذاری مجمع عمومی اعلام می گردد .

فصل سوم :
آئین نامه عضویت


ماده 37 ) تعریف عضو :
عضو شخصی است ، علاقه مند به محیط زیست و ورزشهای کوهستانی و ضمن تایید منشور جهانی کوهنوردی (بیانیه تیرول) به مثابه ی بهترین شیوه عملکرد در ورزش های کوهستانی ، آنرا مبنا و پایه اصول اخلاقی خود قرارداده و ملزم و مکلف به رعایت تمامی بندهای آن می باشد و متعهد به اصول بنيادين گروه بوده و باید از اساسنامه‌ی گروه پيروی و نسبت به اجرای مصوبات هيئت مديره‌ی گروه اقدام نمايد . با توجه به ساختار ، برنامه ها و اهداف گروه کوهنوردی نفرات عضو شده باید در چارچوب آئین نامه ها و مقاطع تعریف شده ، قوانین و برنامه های آموزشی گروه را دنبال نمایند . این آئین نامه ها و برنامه ها توسط مسئولین گروه تدوین و تمام اعضاء گروه متعهد به رعایت آنها هستند .
ماده 38 ) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت عضویت و تشکیل پرونده :
38 - 1 ) تسليم درخـواست كتـبی  جهت عضویت در گروه
38 - 2 ) معتقد به نظام جمهوری اسلامی ايران و قانون اساسی كشور
38 - 3 ) متدين به يكی از اديان رسمی كشور
38 - 4 ) مطالعه کامل و دقیق آئین نامه های داخلی و انضباطی گروه
38 - 5 ) قبول و تبعیت از آیین نامه ها ، مقررات و دستورالعمل های گروه و سپردن تعهد نامه                                                               
38 - 6 ) تصویر کارت بیمه ورزشی کوهنوردی معتبر سال جاری
38 - 7 ) تصویر شناسنامه از تمامی صفحات
38 - 8 ) تصویر کارت ملی                                                                                                                      

38 - 9 ) دو قطعه عکس  3*4                                                                                                                          

38 - 10 ) تکمیل فرم عضویت                                                                                                                     

38 - 11 ) تکمیل فرم رضایت نامه برای افراد زیر 18 سال                                                                                 

38 - 12 ) پرداخت حق عضویت اولیه
38 - 13 ) ارائه گواهی صحت سلامت
ماده 39 ) مقاطع عضویت :
39- 1 ) عضو آزمایشی : به شخصی اطلاق می گردد که به تازگی عضو گروه گردیده و اصطلاحاً در مرحله آزمایش می باشد . فرد عضو شده باید در طول این مدت با گذراندن دوره مقدماتی کوهپیمائی و کسب تائیدیه از هیئت مدیره تمامی تلاش خود را در جهت ارتقاء خود به عضویت موقت بنماید .
39 - 2 ) عضو رسمی (موقت) :
عضو موقت : به فردی اطلاق می گردد که مرحله عضویت آزمایشی خود را با موفقیت طی نموده و با گذراندن تمامی دوره های کارآموزی های مقدماتی و کسب تائیدیه از هیئت مدیره ، حائز عنوان "عضو موقت" گروه گردیده است . این عضو باید در طول مدت فعالیت خود تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء به عضویت دائم بنماید .
39 - 3 ) عضو رسمی (دائم) :
عضو دائم : به فردی اطلاق می گردد که مرحله عضویت موقت خود را با موفقیت طی نموده و با کسب تائیدیه از هیئت مدیره ، حائز عنوان "عضو دائم" گروه گردیده است . عضو دائم در حد ضوابط و شرایط گروه مجاز به استفاده از امکانات و لوازم گروه می باشد . اعضاء دائم می توانند در همه برنامه های کوهپیمائی و کوهنوردی گروه با توجه به توانایی خود شرکت نمایند و همچنین می توانند مجری برنامه های کوهنوردی با تائید هیئت مدیره و کمیته فنی باشند . اعضاء دائم گروه حداکثر ظرف مدت دو سال جهت ارتقاء و تثبیت عضویت دائم خود ، باید دوره های پیشرفته و تکمیلی کارآموزی های گذرانده شده در مرحله عضویت موقت را گذرانده و احکام مربوطه را دریافت نمایند .
39 - 4 ) عضو افتخاری و مهمان :
کلیه نفراتی که در خارج از چارچوب نظام عضو گیری و به صورت موردی و در چارچوب قوانین و ضوابط گروه و بسته به صلاحدید و نظر مدیران گروه عضو مجموعه می گردند ، اطلاق می شود و تنها مجاز به شرکت در برنامه های عمومی و عادی گروه می باشند . و باید یکی از اعضای رسمی گروه معرف ایشان بوده و مسئولیت وی را بپذیرد .
ماده 40 ) وظایف اعضا :
40 - 1 ) ملزم به رعایت و اجرای قوانین اساسنامه ، آئین نامه داخلی و انظباطی گروه ، مصوبات کمیته های مختلف و دستورات سرپرست ، رعایت شئونات و موازین اسلامی و اخلاقی و همکاری لازم جهت حفظ پاكیزگی و حفاظت از محیط طبیعت و كوهستان با کمیته ها در راستای اهداف گروه میباشد.
 40 - 2 ) تکمیل فرم ثبت‌نام و عضویت (مبتدی تا حرفه‌ای) در گروه .
40 - 3 ) پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت (شهریه) هزینه بیمه ورزشی و تکمیلی و هزینه برنامه ها و کلاسهای آموزشی مصوب گروه.
40 - 4 ) داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر .
40- 5 ) شرکت فعال در کلاسهای آموزشی ، برنامه ها و جلسات ( حداقل یک جلسه در ماه ) .
40 - 6 ) استرداد فوری لوازم و وسایل گروه بعد از استفاده از آنها و در صورت مفقود شدن و یا آسیب دیدن وسایل گروه به توسط هر کدام از اعضا در هر برنامه خود شخص پاسخگو می باشد. و موظف است عین یا مشابه وسیله ی مذکور را با تایید كمیته فنی جایگزین نماید.
40 - 7 ) همراه داشتن لوازم و تجهیزات ، پوشاک مناسب (آراسته و فنی )  و آب و خوراک مناسب و کافی و ... در برنامه ها طبق لیست ارائه شده از طرف گروه .
40 - 8 ) كارت عضويت اعضاء با امضاء و مهر رئيس هيـئت کوهنـوردی و صعودهـای ورزشی استـان  و رئیس هیئت مديره گروه و مهر و آرم گروه روی كارتهای مخصوص كه از طرف هیئت کوهنوردی استان جهت گروه اخذ و  صادر می گردد ، دارای اعتبار می باشد . اعتبار كارت عضويت از تاريخ صدور به مدت يكسال و در مجموع تا پايان اسفند ماه همان سال می باشد . تجديد كارت عضويت منوط به تحويل كارت عضويت سال قبل بوده و صدور المثنی فقط با درخواست كتبی و علت امكان پذير می باشد .فصل چهاره
آرم و نماد گروه :

 


 
گروه  دارای آرم مخصوص می باشد که در سربرگ نامه ها ، مهر ، بنرها و پرچم گروه استفاده می شود .
نمونه این آرم در بایگانی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و همچنین بایگانی گروه نگهداری شده و تغییرات آن فقط در صورت مفقود شدن و تائید هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان و مـراجع ذی صلاح  میسر است .
نماد آرم گروه کوهنوردی شهریار در برگیرنده :
1 - سپیدی یعنی پاکی . 2 - کوه مظهر عظمت . 3- کوهنوردتجلی اراده .  می باشد را تشکیل می دهد . 


فصل پنجم 


لیست اسامی هیئت موسس ،هیئت مدیره ،بازرس ،کمیته ها و اعضاء گروه در آینده ی نزدیک به این قسمت اضافه خواهد شد.
این اساسنامه در 5 فصل و 40 ماده و 169 بند تنظیم گردیده است .

آخرین ویرایش در شنبه, 26 دسامبر 2020 14:40
محتوای بیشتر در این بخش: « اعضای گروه فرم های ثبت نام »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

لیست برنامه های هفتگی باشگاه کوهنوری شهریار (زمستان 99)

 

 

 

 

تقویم برنامه های فصل زمستان ۹۹

باشگاه کوهنوردی شهریار

 

جمعه ۵ دی

?️ پیمایش خط الراس شهرستانک به توچال

(فرامرز مظفری) 09123643644

?کویرنوردی ، کویر اشتهارد

(حمداله رهگذر) 09125659766

 --------------------------------------------------------

جمعه ۱۲ دی

?کوهنوردی قله منار

(بهزاد سلیمانی) 09193699518

?کوهپیمائی دره کشار

(محبوبه حاجی آبادی) 09193645471

 -------------------------------------------------------

?جمعه ۱۹ دی

?کوهنوردی قله پیله کوه

(فاطیما حسنی نیا) 09126626589

?کوهپیمائی

(افسانه رهگذر) 09198631656

 -------------------------------------------------------

?جمعه ۲۶ دی

?کوهنوردی قله آسمانکوه

(حمداله رهگذر) 09125659766

?کوهپیمائی چشمه آب زندگانی

(افسانه رهگذر) 09198631656

 ------------------------------------------------------

?یکشنبه ۲۸ دی

?کوهپیمائی قله عظیمیه

(امیرحسین حسنی) 09393840110

 -----------------------------------------------------

?جمعه ۳ بهمن

?کوهنوردی قله چین کلاغ

(امیرحسین حسنی) 09393840110

?کوهپیمائی آبشار سنگان

(محبوبه حاجی آبادی) 09193645471

 -----------------------------------------------------

?جمعه ۱۰ بهمن

?کوهنوردی قله پورا

(حمداله رهگذر) 09125659766

?کوهپیمائی

(بهزاد دوستگان) 09126233175

 ------------------------------------------------------

?جمعه ۱۷ بهمن

کارگاه آموزشی مبانی نجات در برف

(مخصوص اعضاء باشگاه)

(کمیته فنی و آموزش) 09123643644

 ------------------------------------------------------

?جمعه ۲۴ بهمن

?کوهنوردی قله پرسون

(محسن رهنما) 09125697662

?کوهپیمائی دشت هویج

(فاطیما حسنی نیا) 09126626589

 ------------------------------------------------------

?جمعه ۱ اسفند

?کوهنوردی قله سکه نو

(ناصر درخشان) 91236111930

?کوهپیمائی

(بهزاد دوستگان) 09126233175

 ------------------------------------------------------

?جمعه ۸ اسفند

?کوهنوردی قله سولدار

(محبوبه حاجی آبادی) 09193645471

?کوهپیمائی

(احمد اشرفی) 09120983439

 ------------------------------------------------------

?جمعه ۱۵ اسفند

تاریخی ، فرهنگی قزوین گردی

(امیرحسین حسنی ، احمد اشرفی)  09120983439

 ------------------------------------------------------

?جمعه ۲۲ اسفند

?آسیاب باد ، لتمال

(حمداله رهگذر) 09125659766

 ------------------------------------------------------

توجه :

اجرای برنامه های باشگاه بخاطر حفظ سلامتی همنوردان و جامعه در دوران شیوع ویروس کرونا تابع قوانین اعلام شده توسط ستاد پیشگیری ویروس کرونا می باشد و با رعایت محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی انجام می شود و همچنین اجرای این برنامه ها متاثر از شرایط جوی ، مسیر و موقعیت منطقه است ، لذا امکان تغییر در زمان و مکان برنامه های یاد شده می باشد .

 

همراه داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر و لوازم و تجهیزات مناسب برنامه و رعایت آئین نامه ها و راهنمایی های ارائه شده از طرف سرپرست برنامه ها توسط همنوردان الزامی است .

جزئیات برنامه ها و شروع ثبت نام از دو تا یک هفته قبل از تاریخ اجرای برنامه اطلاع رسانی می شود .

 

روابط عمومی باشگاه کوهنوردی شهریار